Анатомія і термінологія голки

 

Голки атравматичні ГОЛНИТ® виготовляються з нержавіючої сталі НАЙКРАЩОЇ ЯКОСТІ, різного ступеня зігнутості (1/2, 1/4, 3/8, 5/8 і прямі), різної довжини, з різним профілем перетину і заточуванням вістря (колючі, ріжучі, колюче-ріжучі, таперкат, троакарні, шпательні, тупокінцеві).Голки ГОЛНИТ® відрізняються винятковою гостротою і міцністю. Голки проходять через тканини легко і при численних проколах зберігають свою гостроту.Голка є важливою складовою частиною сучасного шовного матеріалу. Кожна голка, незалежно від її виду, має три основні частини: кінчик (вістря), тіло і обтиснутий кінець. Параметри кожної з цих частин впливають на загальну характеристику голки.

Довжина голки: Відстань, виміряна по колу голки, від кінчика голки до обжатого кінця. Розмір голки відбивається на етикетці.

Форма голки (кривизна): Форма голки може бути різною: пряма, зігнуто-прямолінійна («лижа») і зігнута. Кривизна голки визначається тією частиною кола, яку вона займає. Основні варіанти кривизни: 1/4 окружності кола, 3/8 окружності кола, 5/8 окружності кола, 1/2 окружності кола, а також пряма голка і «лижа».

Кінчик (вістря) голки: Загострена частина голки, призначена для проколювання тканин. Заточка – загострений кінчик голки в найширшому поперечному перерізі тіла голки. Від кінчика (вістря) залежить легкість проникнення і початковий розмір форми отвору.

Обтиснутий кінець: Місце з”єднання шовного матеріалу і голки. Обтиск нитки в торцевому отворі голки забезпечує гладкий перехід між голкою і матеріалом, зменшуючи таким чином зайве травмування тканин.

Діаметр дроту: Товщина дроту, яка була використана при виробництві голки.

Тіло голки: Частина між кінчиком голки і обтиснутим кінцем.

ВИГНУТІСТЬ ГОЛОК

1/2 окружності кола

3/8 окружності кола

1/4 окружності кола

5/8 окружності кола

пряма

лижа

Голки атравматичні, укомплектовані з шовними матеріалами

ГОЛНИТ® випускає атравматичний хірургічний шовний матеріал з колючими, зворотно-ріжучими, колючо-ріжучими з тонким ріжучим вістрям, колючо-ріжучими з “алмазною” формою заточування, шпательними голками. Довжина хірургічних атравматичних голок: від 4 мм до 75 мм. Зовнішній діаметр хірургічних атравматичних голок: від 0,10 мм до 1,57 мм.

Тип голки Перетин тіла голки Опис Галузь застосування
Колюча Тіло голки кругле, сплощене в середині. Конічний вістря голки полегшує проникнення і мінімізує травмування тканин. Застосовується для накладення анастомозів, при з”єднанні м”яких однорідних тканин (м”язів, фасцій, слизових оболонок і т.п.)
Зворотньо-ріжуча Голка з трикутним поперечним перерізом протягом усього тіла голки. Ріжуча кромка з верхньої сторони вигину для уникнення травмування тканин. Для прошивання щільних тканин, що важко проколоти, – шкіра, підшкірні шви, сухожилля.
Колюче-ріжуча з заточкою «Даймонд» Кругле тіло уплощенной форми з заточкою вістря у вигляді алмазу. Поєднання круглого тіла з ріжучим вістрям дозволяє зшивати щільні, в т.ч. фіброзні, сполучні, кальциновані, рубцеві тканини, підшивати імплантати. Комбінована конфігурація голки дозволяє легше проникати через щільну тканину, не допускаючи небажаного травмування.Застосовуються в кардіо-, судинній хірургії, акушерстві та гінекології, загальній хірургії, ортопедії, грудній хірургії, косметичній хірургії.
Колюче-ріжуча з тонким ріжучимвістрям Кругла голка з проникаючим трикутним вістрям, що знаходиться в межах діаметра голки.
Шпательна Комбінована (колючо-ріжуча) голка з трапецієподібним заточуванням тіла голки, що закінчується ріжучим краєм з внутрішньої сторони вигину. За рахунок здатності шпательних голок проникати між тонкими шарами тканин, не пошкоджуючи їх, ці голки знайшли широке застосування в офтальмохірургії, а також в мікрохірургії.