Вітаємо, витратьте, будь ласка, кілька хвилин свого часу на заповнення наступної анкети.

  Оцініть ступінь Вашої задоволеності нашим шовним матеріалом, виходячи з таких критеріїв оцінки:


  5 балів - повна задоволеність,
  4 бали - хороша ступінь задоволеності,
  3 бали - середня ступінь задоволеності,
  2 бали - низький ступінь задоволеності,
  1 бал - повна незадоволеність.  Дякуємо що приділили час заповненню анкети. Для нас важлива Ваша думка!