Сертифікати якості

У своїй діяльності ТОВ «Голнит» постійно покращує свою систему управління якістю з метою максимального задоволення вимог та очікувань споживачів продукції Голнит®. Створена нами система менеджменту якості є надійною основою підвищення нашого професійного потенціалу, якості нашої продукції і виходу ТОВ «Голнит» на провідні позиції як на українському ринку, так і на міжнародному.

Наш девіз: «Продукція тільки високої якості за конкурентною ціною».

Шовний матеріал виробництва Голнит® дозволений до застосування в медичній практиці.

Продукція ТОВ «Голнит» успішно пройшла оцінку відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів Постанова КМУ від 02.10.2013 року № 753, Додаток 3, перевірка проекту медичного виробу.