ВІДГУК Про клінічне застосування Голок атравматичних ТУ У 30468133.001-2000, виробництва ТОВ «ГОЛНИТ»

У міській лiкарні № 4 м. Миколаєва протягом 2000-2005 років використовувалися вироби «голки атравмагичні «ТУ У 30468133.001-2000, виробництва ТОВ  «ГОЛНИТ» у відділенні мікрохірургії під час проведення оперативних втручань в естетичній та косметичній хірургії.

Загалом було прoведено біля 2500 оперативних втручань. Зауважень до якості виробів не відмічено.

Вважаємо за дoцільне подальший випуск вказаних виробів та застосування їх у медичній практиці.
Зав. відділення мікрохірургії к.м.н.

Тер-Никогосян Г. А.