Вітаємо, витратьте, будь ласка, кілька хвилин свого часу на заповнення наступної анкети.

Оцініть ступінь Вашої задоволеності нашим шовним матеріалом, виходячи з таких критеріїв оцінки:


5 балів - повна задоволеність,
4 бали - хороша ступінь задоволеності,
3 бали - середня ступінь задоволеності,
2 бали - низький ступінь задоволеності,
1 бал - повна незадоволеність.Дякуємо що приділили час заповненню анкети. Для нас важлива Ваша думка!